The On Kabalarka - I Dont Want To Know

Hur vill vi har vår gräsmatta

För de flesta människor är gräsmattan en självskriven del av villaträdgården och den upptar vanligen en stor del av tomten. Den är golvet i trädgårdens uterum och med rätt anläggning och anpassad skötsel kan den utnyttjas på många sätt. En gräsmatta kan fylla många olika behov. En del vill i första hand använda den för sport, spel och lekar. Andra sätter värde på en vacker gräsmatta och ser därför paradgräsmattan som trädgårdens främsta prydnad. Vildängen är paradmattans direkta motsats. Det vildväxande gräset med inslag av örter kan ge ett stycke svensk sommaräng hemma på tomten. Prata igenom först och planera sen.